Accountancy

 

Van oudsher betreffen de reguliere accountancywerkzaamheden het samenstellen, beoordelen en (vrijwillig) controleren van de jaarrekening en het opmaken van de deponeringsstukken. Samen met de fiscale aangiften noemen wij dit gedeelte ‘compliance’, oftewel het voldoen aan wet- en regelgeving. Uiteraard is dit een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering, maar bent u hier als ondernemer echt mee geholpen?

 

Wij denken dat u meer heeft aan recente cijfers. Daarom stellen wij, onder voorwaarden, uw jaarrekening ‘gratis’ op. Eén van die voorwaarden is dat wij de tussentijdse cijfers mogen verzorgen. Want de tussentijdse cijfers per 31 december zijn toch gelijk aan de jaarrekening? Met deze manier van werken staan wij het gehele jaar naast u als ondernemer. En beschikt u altijd over uw meest recente cijfers, zonder dat dit voor u extra kosten met zich meebrengt.

 

Naast de reguliere accountancywerkzaamheden begeleiden wij onze klanten in de verschillende ondernemersfases. Ondernemen is keuzes maken in elke ondernemersfase. Keuzes die vragen om een gedegen kennis van zaken. Om verantwoorde beslissingen te nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij geven u handvatten die u helpen bij het maken van de juiste keuzes. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal kunt benutten.

 

Natuurlijk kunnen we ook uw administratie verzorgen. Hier beschikken wij over een team van topspecialisten op het gebied van het voeren van financiële administraties.